Våre tjenester

Regnskap

Vi hjelper deg med mye mer enn kun regnskap. Vi har stort fokus på å være våre kunders nærmeste samarbeidspartner og rådgiver som kan nås når som helst og kan hjelpe raskt og effektivt når hjelpen trengs. Vi fører regnskap etter gjeldende lover og regler og sender inn de lovpålagte oppgavene innen tidsfristene.

Gjennom en rekke digitale løsninger leverer vi et ferskere produkt til våre kunder og holder dem oppdatert over sine tall up to date. En tett oppfølging skal gi våre kunder trygghetsfølelsen, som gir dem stor kapasitet og tid til å fokusere på drift siden av sine forretninger.  

Vi kvalitetssikrer arbeidet før vi rapporterer videre til våre kunder. Dette gjøres for å sørge for at det produktet vi leverer er korrekt og gir et riktig bilde av lønnsomheten i selskapet. Vi har god kontakt med revisor og skattemyndighetene, noe som kommer våre kunder til gode når det oppstår kontroll eller bokettersyn.

Årsoppgjør og ligningspapirer

Selvangivelse, noter, årsregnskap. Vi kan bistå deg med det du trenger i forbindelse med årsoppgjør og ligningspapirer. 
 
Du trenger ikke å være kunde av Amon Regnskap fra før. Vi kan hjelpe deg når du trenger det, med det du trenger. Vi har for øvrig konsulenter som er eksperter på skatterådgivning, som kan bistå med alt fra skatterett, selvangivelse, ligningspapirer, bokettersyn og konsernbeskatning. 

Lønn og HR

Lønn og lønnskjøring er ofte komplisert, og mange bedrifter velger derfor å overlate det til noen som er eksperter på området. Du kan i tillegg spare tid og penger på å la oss håndtere lønnskjøringen. 
 
Ved å overlate lønn og lønnskjøring til oss er du sikret korrekt lønnsregnskap. Våre rådgivere har lang erfaring med denne typen oppdrag, både for små og store bedrifter. Amon Regnskap har også tilgang til advokater, som sikrer trygg og sikker håndtering av prosessene knyttet til lønn og HR. 
 
Dersom ønskelig, kan vi bistå med å håndtere hele eller deler av HR-administrasjonen i din bedrift. 

Effektivisering av regnskaps- og rapporteringsprosesser

Ved å effektivisere de interne rutinene knyttet til regnskap i din bedrift, går det raskere å produsere selve regnskapet. Kvaliteten på regnskapet blir også høyere. 
 
Mange bedrifter bruker betydelige manuelle ressurser på å hente og ut sammenstille regnskapsdata, samt styre- og ledelsesinformasjon, for å kunne ta beslutninger. Vi har utviklet et verktøy, Amon rapporteringspakke, som forenkler denne prosessen. 
 
I tillegg til at vi benytter dette verktøyet, kan vi bistå med å effektivisere andre rutiner knyttet til regnskap og rapportering i din bedrift.

Budsjett, regnskap og rapportering

For å spare tid og penger, velger mange bedrifter å sette ut budsjetter, regnskap og rapportering til aktører med spisskompetanse på området. Mange ønsker også en rådgiver som kan regnskapsfaget til fingerspissene. 
Vi kan hjelpe deg med budsjettering, regnskap og rapportering av tall. Velger du Amon Regnskap, får du ikke bare en partner som leverer det du ber om. Du får også tilgang til noen av landets skarpeste regnskapsførere. 
 
Vår tverrfaglige tilnærming gjør at vi kan hjelpe deg med alt fra å produsere budsjetter og regnskap til å gi råd om forbedring av budsjettprosesser eller likviditetsstyring. Vi kan ta ansvar for hele regnskapsprosessen, eller levere regnskapssystemer som gjør at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din. Vi tilbyr også utleie av regnskapskonsulenter, hvis du har behov for det. 
 
Våre rådgivere har erfaring fra en rekke ulike bransjer – alt fra bank, finans og eiendom til handelsbransjen, transport, shipping, offentlig sektor og gründervirksomhet. Det betyr at vi kjenner din bransje og akkurat dine utfordringer godt.

Online fakturering

For å spare tid og penger, velger mange bedrifter å sette ut budsjetter, regnskap og rapportering til aktører med spisskompetanse på området. Mange ønsker også en rådgiver som kan regnskapsfaget til fingerspissene. 
Vi kan hjelpe deg med budsjettering, regnskap og rapportering av tall. Velger du Amon Regnskap, får du ikke bare en partner som leverer det du ber om. Du får også tilgang til noen av landets skarpeste regnskapsførere. 
 
Vår tverrfaglige tilnærming gjør at vi kan hjelpe deg med alt fra å produsere budsjetter og regnskap til å gi råd om forbedring av budsjettprosesser eller likviditetsstyring. Vi kan ta ansvar for hele regnskapsprosessen, eller levere regnskapssystemer som gjør at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din. Vi tilbyr også utleie av regnskapskonsulenter, hvis du har behov for det. 
 
Våre rådgivere har erfaring fra en rekke ulike bransjer – alt fra bank, finans og eiendom til handelsbransjen, transport, shipping, offentlig sektor og gründervirksomhet. Det betyr at vi kjenner din bransje og akkurat dine utfordringer godt.

Etablering og kvalitetssikring av lønn

Lønn er et stort og komplisert område og stadig flere bedrifter velger å sette dette ut til oss. Amon Regnskap har erfaring fra lønnsområdet, og vi blir løpende oppdatert på endringer i lover og regler rundt lønn. 

Vi kan bistå med:

 •  Etablering og kvalitetssikring av lønnsrutiner
 • Lønnskjøring
 • Utbetaling
 • Lønnsregnskap
 • Rapportering til offentlige etater som NAV, Kemneren og Skatteetaten.
 • Bistand til utfylling og innsending av skjemaer til NAV i forbindelse med sykepenger, permitteringer og permisjoner 

Rådgivning

Som et erfarent regnskapskontor har vi opparbeidet oss god kunnskap på flere områder som kan være av stor nytte både for våre nåværende kunder og potensielle nye kunder, blant annet oppstartsfasen for nye selskap, det omfattende regelverket i NAV-systemet, skattespørsmål, gode driftsrutiner m.m. 
 
Vi hjelper deg med det du måtte trenge av rapportering og analyser fra regnskapet, nøkkeltall o.l. Vi tilbyr også mange rådgivningstjenester på forespørsel fra kunder.

Regnskap, nøkkeltall og lønnsomhet

Stadig flere av våre kunder ønsker hjelp til mer enn kun regnskapsføring og avstemminger. I tillegg til rapporter fra regnskapet utarbeider vi også ulike nøkkeltall- og kostnadsanalyser hvis det er ønskelig.

NAV – Sykepenger og foreldrepenger, permitteringer

I dag er NAV-systemet lagt opp til at plikten for innsending av skjemaer/søknader samt oppfølging ligger hos arbeidsgiver. Dersom du som arbeidsgiver ikke sender inn de nødvendige opplysningene i tide kan det få store økonomiske konsekvenser. 

rådgivningstjenester

Vi har opparbeidet oss mye kunnskap og erfaring innen oppstart og drift av selskap. Vi kan derfor også bistå med andre tjenester innen økonomi som du gjerne trenger i forbindelse med oppstart av nytt selskap, nye satsingsområder for selskapet, kjøp og salg av aksjer osv. 
Vi har erfaring fra svært mange slike problemstillinger og hjelper deg gjerne med hvordan du skal kommunisere med de offentlige institusjonene og hvilken dokumentasjon som kreves.

Tjenester:

 • Utredning og analyse
 • Transaksjonsrådgivning
 • Strategi og utvikling
 • Økonomistyring
 • IT-risikotjenester 

FORRETNINGSFØRER

 • Budsjettering
 • Administrasjon
 • Fakturering og oppfølging av utestående fordringer
 • Betaling til leverandører
 • Detaljert rapportering
 • Tettere samarbeid
 • Støttespiller