Erfarne regnskapsarbeidere med sterk faglig kompetanse 

Om Amon Regnskap AS

Amon Regnskap AS er en komplett tjenesteleverandør innen regnskap, lønn og økonomi, med hovedkontor i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av regnskapsrelaterte tjenester. Vi er et dedikert team av medarbeidere, som alle har lang erfaring med regnskapsføring for små og mellom store virksomheter. Vi betjener både norske og internasjonale foretak innen en rekke ulike bransjer.

Regnskap og lønn er en naturlig del av Amon Regnskap sitt tjenestespekter og er et særskilt satsningsområde i selskapet. Våre konsulenter utfører regnskap fra A-Å, inklusivt årsoppgjør og ligningspapirer. Vi er spesialister innen våre respektive fagfelt, og har erfaring som går ut over ordinær regnskapsføring. Hos Amon vil du derfor bli møtt av et sterkt faglig team. 

Regnskapsfører jobber på laptop

Høye krav til kvalitet i alle ledd

Amon stiller høye krav til sine kunder for å tilrettelegge for effektiv produksjon. Dette bidrar også til økt kvalitet i regnskapene, da både vi som leverandør og du som kunde frigjør tid til analyse av tallmaterialet. Løsningene bidrar til å rasjonalisere selskapets økonomifunksjon betydelig. 
 
Kompetanseoverføring mot kunde er en viktig del av vårt arbeid. Dette oppnår vi gjennom tett dialog med deg som kunde, hvilket sikrer vår forståelse av våre kunders drift. Dermed blir vi i stand til å gi råd der vi ser kompetansebehov.

Amon Regnskap AS tilbyr følgende tjenester:

  • Starthjelp i Norge (Virksomhet registrering mm.)
  • Merverdiavgift representasjon (utenlandsk virksomhet)
  • Fast etablering gebyr (Oppsett av kunde, bank - og      remitteringsavtale, registrering av regnskapsfører i
  • Brønnøysund, oppretting av fakturamottak, evt. innleggelse av budsjett)
  • Elektronisk dokumentflyt (Skanning av fakturaer)
  • Regnskap/ Budsjettering (bokføring av inngående og utgående fakturaer og manuelle bilag mm.)
  • Rapportering (rapportering til offentlige myndigheter)
  • Konsultativ bistand (innen skatt/ avgift)  
  • Lønnstjenester