Vennligst vent

Rådgivning


Styrearbeid

Styreverv er ikke noe du bør ta lett på. Er du klar over ansvarsdimensjonene – og hva som egentlig er styrets plikter? Aider kan hjelpe deg å få styring.

HR-rådgivning

Forvalter du dine ansatte på best mulig måte? Ligger alt til rette for en bedriftskultur som skaper maksimal verdi? Våre dyktige HR-rådgivere hjelper deg med alt fra implementering av HR-system til etablering av rutiner og prosesser – og utvikling av ønsket bedriftskultur.

Økonomisk rådgivning til bedrifter

Er du egentlig så lønnsom som du burde vært? Kanskje bedriften din er inne i en vekstperiode, men du har likevel problemer med likviditet, riktig bemanning, eller kontroll over kostnadene? Hvis du opplever vekst i selskapet, er det fort gjort å møte på utfordringer som med tiden kan utvikle seg til kritiske situasjoner der du mister kontrollen.

Bedriftsrådgivning

Trenger du noen å sparre med? Ofte kan et blikk utenfra på virksomheten din gjøre at vi sammen oppdager nytt potensial - både for utvikling, spissing av kjernekompetanse og økt lønnsomhet. Med den digitale utviklingen og alt som skjer i de fleste markeder om dagen, er det ikke alltid så enkelt å se de grepene dere bør ta for å være oppdatert og henge med i svingene.

Rapportering og analyse

Hvem vil vel ikke bli best på sitt felt? For å bli skikkelig god i noe, og øke både gevinst og engasjement, må du vite hva som funker. Skal du perfeksjonere golfsvingen må du studere svingen din nøye, for å kunne forbedre og utvikle den. Det samme gjelder for økonomien i selskapet ditt. Derfor er rapportering og analyse så avgjørende. Innsikt i egen virksomhet er faktisk kritisk for å lykkes.

Systemrådgivning

Alle snakker om digitalisering, og at ny teknologi muliggjør endring og automatisering av etablerte og tidkrevende prosesser. Bedriften din har kanskje tatt det første skrittet ut i den digitale verden, eller står dere klare for å ta det store spranget? Nye systemer skal på plass, og målet deres er automatisering, effektivisering og kostnadsbesparing.

Budsjettering og prognoser

Hvordan styrer du virksomheten din? Hva bruker du som beslutningsgrunnlag? Skal du vokse, effektivisere og få opp lønnsomheten, må du ha alle relevante tall på plass. Budsjettet ditt fungerer hensiktsmessig som styringsverktøy bare når det er basert på et oppdatert og løpende regnskap. Det krever gode systemer – og dyktige hoder.